پنبه اى نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها

پنبه اى: نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها وزارت خارجه وزارت امور خارجه بین الملل آمریکا

ادامه ارزانی در بازار با تولیدات تازه ، کم کردن قیمت سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که قیمت سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی در بازار کم کردن یافته و این روند با ورود تولیدات تازه از استان‌های خوزستان، فارس و گ..

ادامه مطلب