پنبه اى نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها

پنبه اى: نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها وزارت خارجه وزارت امور خارجه بین الملل آمریکا

گت بلاگز عکس خبری تصویرهای ، سالگرد بزرگ‌ترین قتل عام اروپا بعد از جنگ جهانی دوم

در حالی که ۲۲ سال از سالگرد فاجعه سربرنیتسا که در آن حدود ۸ هزار مسلمان قتل عام شدند می گذرد هزاران نفر از مسلمانان بوسنیایی دور هم جمع شدند تا یاد قربانیان این

تصویرهای ، سالگرد بزرگ‌ترین قتل عام اروپا بعد از جنگ جهانی دوم

سالگرد بزرگ ترین قتل عام اروپا بعد از جنگ جهانی دوم/ تصویرهای

عبارات مهم : اروپا

در حالی که ۲۲ سال از سالگرد فاجعه سربرنیتسا که در آن حدود ۸ هزار مسلمان قتل عام شدند می گذرد هزاران نفر از مسلمانان بوسنیایی دور هم جمع شدند تا یاد قربانیان این فاجعه را گرانی بدارند. با گذشت بیش از دو دهه از فاجعه سربرنیتسا که بزرگترین قتل عام در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم لقب گرفت، هزاران زن داغدار همچنان در جستجوی بقایای اجساد عزیزانشان هستند.

تصویرهای ، سالگرد بزرگ‌ترین قتل عام اروپا بعد از جنگ جهانی دوم

در حالی که ۲۲ سال از سالگرد فاجعه سربرنیتسا که در آن حدود ۸ هزار مسلمان قتل عام شدند می گذرد هزاران نفر از مسلمانان بوسنیایی دور هم جمع شدند تا یاد قربانیان این

تصویرهای ، سالگرد بزرگ‌ترین قتل عام اروپا بعد از جنگ جهانی دوم

در حالی که ۲۲ سال از سالگرد فاجعه سربرنیتسا که در آن حدود ۸ هزار مسلمان قتل عام شدند می گذرد هزاران نفر از مسلمانان بوسنیایی دور هم جمع شدند تا یاد قربانیان این

تصویرهای ، سالگرد بزرگ‌ترین قتل عام اروپا بعد از جنگ جهانی دوم

عکس خبری – خبرآنلاین

واژه های کلیدی: اروپا | جنگ جهانی | عکس خبری

تصویرهای ، سالگرد بزرگ‌ترین قتل عام اروپا بعد از جنگ جهانی دوم

تصویرهای ، سالگرد بزرگ‌ترین قتل عام اروپا بعد از جنگ جهانی دوم

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs