پنبه اى نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها

پنبه اى: نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها وزارت خارجه وزارت امور خارجه بین الملل آمریکا

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شناسایی 3 تپ‌اختر تازه به وسیله تلسکوپ رادیویی چین

به گزارش ایسنا و به نقل از چاینا دیلی، از 9 سپتامبر امسال تاکنون تلسکوپ فست 9 تپ اختر را شناسایی کرده است.

شناسایی 3 تپ‌اختر تازه به وسیله تلسکوپ رادیویی چین

شناسایی 3 تپ اختر تازه به وسیله تلسکوپ رادیویی چین

عبارات مهم : ستاره

بزرگترین تلسکوپ رادیویی چین موسوم به فست(FAST) سه تپ اختر تازه را شناسایی کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از چاینا دیلی، از 9 سپتامبر امسال تاکنون تلسکوپ فست 9 تپ اختر را شناسایی کرده است.

شناسایی 3 تپ‌اختر تازه به وسیله تلسکوپ رادیویی چین

تپ اخترها، ستاره های نوترونی چرخانی که با سرعت بسیار زیادی دوران می کنند و پالس های مداومی از انرژی تابشی به همراه خطوط میدان مغناطیسی نیرومند از خود منتشر می کنند.

ژانگ شوشین نماینده “سازمان ملی فضانوردی چین”(NAOC) در اظهار کرد: در آینده کشف تپ اختر زیاد جهت FAST معمول خواهد بود.

به گزارش ایسنا و به نقل از چاینا دیلی، از 9 سپتامبر امسال تاکنون تلسکوپ فست 9 تپ اختر را شناسایی کرده است.

لی دی دانشمند ارشد بخش نجوم رادیو NAOC در یک مصاحبه آینده نگری کرده بود هنگامی که FAST عملیات رسمی خود را در سال 2019 شروع کند هر ساله بیش از 100 تپ اختر را پیدا خواهد کرد.

مشاهده تپ اختر جهت تأیید وجود تابش گرانشی، سیاه چاله ها و کمک به حل بسیاری از سوالات عمده دیگر در فیزیک بسیار مهم است.

FAST در استان گویژو(Guizhou) در جنوب غربی چین واقع شده است است و نام آن از رادیو تلسکوپ کروی پنج سانتی متری اقتباس شده است هست. این منطقه معادل حدود 30 میدان فوتبال است.

شناسایی 3 تپ‌اختر تازه به وسیله تلسکوپ رادیویی چین

وظایف کلیدی فست عبارتند از مشاهده تپ اخترها و اکتشاف مولکول های بین ستاره ای و سیگنال های ارتباطی بین ستاره ای.

واژه های کلیدی: ستاره | تلسکوپ | مشاهده | شناسایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs