پنبه اى نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها

پنبه اى: نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها وزارت خارجه وزارت امور خارجه بین الملل آمریکا

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی وعده ی رئیسی جهت زیاد کردن سه برابری یارانه یعنی بازگشت تورم کشور عزیزمان ایران

المانیتور نوشت: در نخستین مناظره تلویزیونی بین شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور عزیزمان ایران ابراهیم رییسی تولیت آستان قدس، تصویر سیاهی از اوضاع اقتصاد کشور

وعده ی رئیسی جهت زیاد کردن سه برابری یارانه یعنی بازگشت تورم کشور عزیزمان ایران

المانیتور: وعده ی رئیسی جهت زیاد کردن سه برابری یارانه یعنی بازگشت تورم کشور عزیزمان ایران به 40 درصد / او تصویر سیاهی از اوضاع فعلی کشور عزیزمان ایران ترسیم می کند

عبارات مهم : ایران

المانیتور نوشت: در نخستین مناظره تلویزیونی بین شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور عزیزمان ایران ابراهیم رییسی تولیت آستان قدس، تصویر سیاهی از اوضاع اقتصاد کشور عزیزمان ایران گفت او میتواند این اوضاع را اصلاح ببخشد.

به گزارش انتخاب، رییسی زمانی که از او درابره برنامه هایش جهت اقشار ضعیف پرسش پرسیده شد گفت من دز زندگی ام طعم فقر را چشیده ام و از زمانی که مسئول آستان قدس شدم با زنان ومردانی که در مشکل زندگی میکنند بارها دیدار کرده ام. .

وعده ی رئیسی جهت زیاد کردن سه برابری یارانه یعنی بازگشت تورم کشور عزیزمان ایران

رییسی در مناظره از مردی حرف زد که زمانی که از فقر حرف می زد اشک در چشمانش حلقه زده بود و از زنی که جهت چهار فرزندش درخواست کار داشت. او گفته که بسیاری از روستاهایی که از آنها دیدار کرده به یارانه هایی که دولت به آنها می پردازد وابسته اند و درآمد کافی ندارند.

رییسی ولی در مناظره برنامه دقیق خود را جهت برطرف فقر و دیگر پرسشها عنوان نکرد.

المانیتور نوشت: در نخستین مناظره تلویزیونی بین شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور عزیزمان ایران ابراهیم رییسی تولیت آستان قدس، تصویر سیاهی از اوضاع اقتصاد کشور

وی همچنین گفته قرار است یارانه نقدی اقشار کم درآمد در کشور عزیزمان ایران را تا سه برابر زیاد کردن دهد. سیاستی که میتواند به طور جدی تلاشها ودستاوردهای دولت روحانی در کم شدن قیمت تورم از 40 درصد به ده درصد را به عقب برگرداند.

رییسی خواستار شروع مجدد پروژه مسکن مهر که یک پروژه ساختمان سازی جهت اقشار کم در آمد است شد. این پروژه نیز یکی از عوامل ایجاد تورم در کشور عزیزمان ایران بوده هست. رییسی اعتقاد است این پروژه میتواند هم شغل ایجاد کند و هم خانه.

رییسی گفته یکی از کارها اولیه او در صورت رییس جمهور شدن عوض کردن ساختارهای دولت و بانک است تا دیگر فساد خیز نباشد. او در انتقادی غیر مستقیم به دولت روحانی گفته که اگر فساد درجایی باشد این رییس جمهور و وزرارش هستند که اول از همه باید آن را افشا کنند نه دیگر نهادها.

واژه های کلیدی: ایران | پروژه | یارانه | میتواند | یارانه نقدی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs