پنبه اى نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها

پنبه اى: نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها وزارت خارجه وزارت امور خارجه بین الملل آمریکا

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از احمدی‌نژاد دفاع کردید، سرتان را اوج بگیرید!

امروز نسل تازه ای ها بهتر از “بابا”های ارزش فکر می کنند، می نویسند و عمل می کنند. نمونه اش یادداشت زیر است که پسر27ساله ام محمدرضا نوشته است.

از احمدی‌نژاد دفاع کردید، سرتان را اوج بگیرید!

از احمدی نژاد دفاع کردید، سرتان را اوج بگیرید!

عبارات مهم : اخبار

امروز نسل تازه ای ها بهتر از “بابا”های ارزش فکر می کنند، می نویسند و عمل می کنند. نمونه اش یادداشت زیر است که پسر27ساله ام محمدرضا نوشته است.

از احمدی‌نژاد دفاع کردید، سرتان را اوج بگیرید!

می گویند احمدی نژاد اصول گرا نبوده!

یا للعجب از این همه مرام و معرفت. به قول پدر در یادداشت چند سال قبلش لااقل اگر دین ندارید و آزاده هم نیستید با معرفت باشید.

رسانه هایی که همگی هم سو با هم زمانی گریبان چاک می دادند جهت ایجاد یک صدایی و انحصار محض در کشور امروز حتا از آوردن اسم احمدی نژاد نیز خجالت می کشند.

امروز نسل تازه ای ها بهتر از “بابا”های ارزش فکر می کنند، می نویسند و عمل می کنند. نمونه اش یادداشت زیر است که پسر27ساله ام محمدرضا نوشته است.

خجالت ندارد که! سرتان را بگیرید اوج و جسورانه بگویید از احمدی نژاد حمایت کردیم تا آن فاجعه ی بشری رخ داد. بگویید حمایت ما از احمدی نژاد بود که او را تندخو کرد و به او اعتماد به نفس کاذب داد تا آن جا که از او نقل است که جایی گفته اگر ره بری از من حمایت نمی کرد سی میلیون رأی داشتم!

امروز بیایید او را نقد کنید و اعتراف کنید که هشت سال قبل حرف هایی که جناح مخالف شما می زد راجع به احمدی نژاد، یک به یک محقق شد و حاصل آن شد ویرانه ای که سال ها باید از ریزش آن بگذرد تا بازسازی گردد.

درباره ی احمدی نژاد لااقل معرفت داشته باشید.

از احمدی‌نژاد دفاع کردید، سرتان را اوج بگیرید!

اخبار سیاسی – خبر آنلاین /محمد مهاجری

امروز نسل تازه ای ها بهتر از “بابا”های ارزش فکر می کنند، می نویسند و عمل می کنند. نمونه اش یادداشت زیر است که پسر27ساله ام محمدرضا نوشته است.

واژه های کلیدی: اخبار | سیاسی | احمدی نژاد | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs