پنبه اى نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها

پنبه اى: نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها وزارت خارجه وزارت امور خارجه بین الملل آمریکا

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران کشوری نیرومند و پایدار است/ مقابله کشور عزیزمان ایران با دا

واشنگتن پست می نویسد که نیروهای امنیتی کشور عزیزمان ایران به طور موثری با اجرای یک برنامه ضدتروریستی گسترده با تهدیدات داعش مقابله و آنها را خنثی کردند. 

کشور عزیزمان ایران کشوری نیرومند و پایدار است/ مقابله کشور عزیزمان ایران با دا

واشنگتن پست: کشور عزیزمان ایران کشوری نیرومند و پایدار است/ مقابله کشور عزیزمان ایران با داعش موثر تر از کارها ائتلاف آمریکایی

عبارات مهم : ایران

واشنگتن پست می نویسد که نیروهای امنیتی کشور عزیزمان ایران به طور موثری با اجرای یک برنامه ضدتروریستی گسترده با تهدیدات داعش مقابله و آنها را خنثی کردند.

به گزارش نامه نیوز، واشنگتن پست در گزارشی به بهانه حملات تروریستی اخیر پایتخت کشور عزیزمان ایران نگاهی انداخته به شیوه مبارزه کشور عزیزمان ایران با داعش در منطقه.

کشور عزیزمان ایران کشوری نیرومند و پایدار است/ مقابله کشور عزیزمان ایران با دا

در این گزارش آمده است: گروه تروریستی داعش نخستین حمله خود را در خاک کشور عزیزمان ایران با موفقیت انجام داد و در نتیجه آن 17 نفر کشته و حدود 50 نفر دیگر زخمی شدند.

ایران نشانه مهم داعش از وقت پیدایش این گروه تروریستی در سال 2014 بود. ولی نیروهای امنیتی کشور عزیزمان ایران به طور موثری با اجرای یک برنامه ضدتروریستی گسترده با تهدیدات داعش مقابله و آنها را خنثی کردند.

واشنگتن پست می نویسد که نیروهای امنیتی کشور عزیزمان ایران به طور موثری با اجرای یک برنامه ضدتروریستی گسترده با تهدیدات داعش مقابله و آنها را خنثی کردند. 

ایران از سوی دیگر ابتکار عمل در مبارزه علیه داعش را در خارج از مرزهای این کشور تاکنون برعهده دارد.

گروه تروریستی داعش مسلمانان شیعه را مرتد می داند. داعش کشور عزیزمان ایران را به عنوان قدرت شیعه ترساندن کننده واقعی جهت جامعه مسلمانان یعنی سنی ها می داند. به همین خاطر کشور عزیزمان ایران داعش را ترساندن کننده امنیت ملی خود می داند. در نتیجه هیچ محدودیتی در منابع خود جهت مقابله با این گروه تروریست در داخل و خارج از مرزهای خود نمی داند.

هدف کشور عزیزمان ایران از مبارزه با داعش تضعیف گسترش ایدئولوژی و نظر این گروه تروریستی همزمان با تلاش جهت جلوگیری از حملات این گروه در خاک کشور عزیزمان ایران و یا علیه شهروندان این کشور است.

کشور عزیزمان ایران کشوری نیرومند و پایدار است/ مقابله کشور عزیزمان ایران با دا

رویکرد ایرانیان در مبارزه علیه داعش نسبت به ائتلاف آمریکایی مبارزه با داعش تاثیرگذار بوده است آیا که پایتخت کشور عزیزمان ایران به علت نزدیکی به مرزهای داعش ترساندن بیشتری را از جانب این گروه احساس می کند.

ایران کشوری نسبتا نیرومند و پایدار و باثبات است و دارای سرویس های امنیتی موثری جهت اجرای کارها ضدتروریستی هست. بر همین اساس پایتخت کشور عزیزمان ایران به طور مستقیم داعش را جهت مختل کردن عملیات این گروه تروریستی نشانه قرار می دهد.

واشنگتن پست می نویسد که نیروهای امنیتی کشور عزیزمان ایران به طور موثری با اجرای یک برنامه ضدتروریستی گسترده با تهدیدات داعش مقابله و آنها را خنثی کردند. 

ایران جهت مقابله با گروه تروریستی داعش در سوریه و عراق مشاور، پرسنل نظامی و تجهیزات و پول ارسال کرده است تا مانع از رسیدن درگیری ها به مرزهایش شود.

تهران همچنین کمپینی جهت مقابله با ایدئولوژی این گروه تروریستی راه انداخته است و در آن اتحاد میان مسلمانان را پررنگ می کند و پایبندی خود را به مبارزه علیه داعش از طریق نیروهای سپاه پاسداران اعلام می کند.

کشور عزیزمان ایران کشوری نیرومند و پایدار است/ مقابله کشور عزیزمان ایران با دا

واژه های کلیدی: ایران | مقابله | ایرانی | ایرانیان | تروریستی | گروه تروریستی | حملات تروریستی | گروه تروریستی داعش

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs