پنبه اى نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها

پنبه اى: نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها وزارت خارجه وزارت امور خارجه بین الملل آمریکا

گت بلاگز اخبار اجتماعی هشدار وزیر نیرو جهت بی آبی

در حال حاضر اوضاع آب کشور در شرایط زیر نرمال واقع شده است است به همین علت وزیر نیرو هشدار داده که در بخش های نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در امسال آبی یعنی تا

هشدار وزیر نیرو جهت بی آبی

هشدار وزیر نیرو جهت بی آبی

عبارات مهم : منابع

در حال حاضر اوضاع آب کشور در شرایط زیر نرمال واقع شده است است به همین علت وزیر نیرو هشدار داده که در بخش های نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در امسال آبی یعنی تا آخر شهریور۱۳۹۷، با مضایقی مواجه خواهند شد ولی تلاش خواهیم کرد که بعد از تسهیم عادلانه کم آبی چنانچه بخشی با کم کردن بیشتری مواجه بود براساس ضوابط و مقررات بتوانیم منابع مالی مورد نیاز و خسارات مربوطه را جبران کنیم.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار و ارقام موجود، در حال حاضر ۲۵ درصد منابع آبی کشور بدون منبع درآمدی بوده و این در حالی است که باید این عدد زیر ۱۵ درصد باشد؛ به همین علت بسیاری از کارشناسان معتقدند که مصرف آب کشور باید از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب کم کردن یابد.

هشدار وزیر نیرو جهت بی آبی

همچنین میزان هدررفت ضایعات آب در سطح کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده و این بدان معنا است که بالغ بر ۲۴ میلیارد مترمکعب آب آن هم در شرایطی که با بحران و تنش آبی مواجه هستیم دور ریخته می شود، از سوی دیگر ۱۰ درصد بارش مستمر در طول سال منجر به تامین ۲۰ تا ۲۵ درصد آب و منابع آبی مورد نیاز کشور می شود و میزان آب تجدیدپذیر در سطح کشور ۱۱۴ میلیارد مترمکعب بوده و از مجموع آب مصرفی در کشور ۹۰ درصد آن در روستاها مصرف می شود و ۹۴ درصد از اشتغال های مستقیم و غیرمستقیم کشور هم مرتبط با بخش کشاورزی بوده است.

برای حل مسئله بی آبی در این وقت تدبیر دولت آن است که با تامین آب شرب از مردم بخواهند که درچنین شرایطی که شرایط طبیعی از نظر میزان بارشها نیست، از اسراف آب بپرهیزند چراکه کشاورزان در حاشیه شهرها با پرسشها جدی از نظر تامین آب و کشت و استمرار معیشتشان مواجه اند، ولی در همان شهرها تا چند برابر الگوی متعارف مصرف شاهد مصرف آب شرب و بهداشت هستیم.

در حال حاضر اوضاع آب کشور در شرایط زیر نرمال واقع شده است است به همین علت وزیر نیرو هشدار داده که در بخش های نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در امسال آبی یعنی تا

از سوی دیگر در آخرین جلسه شورای عالی آب به عنوان باروری ابرها و نیز استفاده از منابع آب ژرف توجه و قرار شد که این دو عنوان در دستور کار جلسات کمیته تخصصی شوراها قرار گرفته شود تا امکان تأمین آب از اینگونه روش ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در همین راستا رضا اردکانیان وزیر نیرو اعتقاد است که عنوان تخصیص حق آبه در بخشهای متفاوت مربوط به سال های نرمال است و زمانی که پروانه ای جهت حق آبه در بخشی صادر می شود در آن ذکر می شود که میزان آب تخصیص یافته شده است به فرض آن است که در آن سال روان آب ها و بارش های کشور هم اندازه با سال های نرمال باشد و اگر که سال به اصطلاح زیر نرمال بود، متناسب با قوانین موجود سهمیه بخشهایی با کم کردن مواجه خواهد شد.

وضعیت خشکی در پاییز و ادامه آن براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران شرکت هواشناسی، نشان از شرایط کم آبی شدید در تابستان سال آتی را دارد لذا امروز توجه خاص به برنامه ریزی تأمین آب در فصل تابستان و در صورت ادامه آن جهت سال های آینده نیز مهم است.

هشدار وزیر نیرو جهت بی آبی

همچنین کم کردن بارندگی، زیاد کردن درجه حرارت و در نتیجه زیاد کردن تبخیر و تعریق و کم کردن میزان آب تجدیدشونده از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال های آتی و استفاده روزافزون از منابع آبی جهت مصارف متفاوت و به خاص کشاورزی ضرورت توجه به عوض کردن نحوه مصرف آب خانگی، الگوی کشت و روش آبیاری را انکار ناپذیر می کند. در این خصوص نه تنها وزارت نیرو بلکه تمامی آحاد جامعه از مصرف کنندگان و کنشگران تا دستگاه های دولتی متولی مصارف آب باید روشهای جدیدی را جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی و زیاد کردن تاب آوری جهت توسعه پایدار ایجاد کنند.

واژه های کلیدی: منابع | کشاورزی | کشاورزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs