پنبه اى نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها

پنبه اى: نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها وزارت خارجه وزارت امور خارجه بین الملل آمریکا

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهرداری جایگزین نوسازی بافت فرسوده به سمت تخریب باغات رفته بود / محسن هاشمی

رییس شورای شهر اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران عبور از بافت فرسوده یکی از اهداف شورای شهر پنجم عنوان کرد. 

شهرداری جایگزین نوسازی بافت فرسوده به سمت تخریب باغات رفته بود / محسن هاشمی

محسن هاشمی: شهرداری جایگزین نوسازی بافت فرسوده به سمت تخریب باغات رفته بود

عبارات مهم : ایران

رییس شورای شهر اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران عبور از بافت فرسوده یکی از اهداف شورای شهر پنجم عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، محسن هاشمی صبحگاه امروز در شروع دهمین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ضمن تقدیر از نیروهای امنیتی و انتظامی گفت: بیش از 3000 هیئت در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بدون هیچ مشکلی مراسمات خود را برپا کرده و من از نیروهای انتظامی و امنیتی تقدیر می کنم.

شهرداری جایگزین نوسازی بافت فرسوده به سمت تخریب باغات رفته بود / محسن هاشمی

وی با اشاره به حضور وزیر راه و شهرسازی در شورا گفت: همواره شهرداری به دنبال درآمد پرسرعت بود به همین علت به بافت فرسوده بی توجهی کرد و به جای سرمایه گذاری در بافت فرسوده که بسیاری از آسیب های اجتماعی و زیست محیطی در آن هست، به علت دست یابی درآمد زودرس نسبت به آن غافل بود.

رییس شورای شهر اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: شهرداری به جای بارگذاری در این مناطق به سمت بارگذاری در باغات رفت که این در حالی است که حدود 4000 بافت فرسوده در پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود دارد که متاسفانه شهرداری به سمت تخریب باغات رفت.

رییس شورای شهر اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران عبور از بافت فرسوده یکی از اهداف شورای شهر پنجم عنوان کرد. 

هاشمی افزود: تسهیلاتی که در اختیار تخریب باغات بود بسیار زیاد از نوسازی بافت فرسوده است و عبور از بافت فرسوده، ساختمان های ناپایدار و کوچه های غیرقابل نفوذ جزو برنامه های شورای پنجم است که مورد توجه شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز قرار گرفته است.

رییس شورای شهر اسلامی پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: تلاش داریم با توجه به بافت فرسوده هم مسئله درآمدسازی و هم نوسازی بافت فرسوده را حل کنیم.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | شورای شهر | محسن هاشمی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs