پنبه اى نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها

پنبه اى: نوروز انتقاد آمریکا رسانه ها وزارت خارجه وزارت امور خارجه بین الملل آمریکا

گت بلاگز اخبار اجتماعی قرارگاه اجتماعی توفیقی نداشته است ، درصد متکدیان خارجی هستند

معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: قرارگاه‌های آسیب‌های اجتماعی راه‌اندازی و در حال فعالیت هستند ولی با پرسشها زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.&nbs

قرارگاه اجتماعی توفیقی نداشته است ، درصد متکدیان خارجی هستند

درصد متکدیان خارجی هستند/ قرارگاه اجتماعی توفیقی نداشته است

عبارات مهم : امنیت

معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: قرارگاه های آسیب های اجتماعی راه اندازی و در حال فعالیت هستند ولی با پرسشها زیادی دست و پنجه نرم می کند.

رضا محبوبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مدیریت اجتماعی سابق شهرداری همکاری خوبی با شورای اجتماعی وزارت کشور در اجرای طرح قرارگاه آسیب های اجتماعی نداشت، گفت: با استقرار مدیریت تازه و از سال گذشته این طرح اجرا و در پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز راه اندازی شده است است.این قرارگاه ها کاملا از مراکز بهاران و گرمخانه ها جدا هستند. در حقیقت این قرارگاه به منظور جمع آوری متکدیان، کودکان کار و…بوده و اگر بخواهیم عملکرد این قرارگاه ها را با اوضاع مطلوب مقایسه کنیم که دیگر بر سر چهار راه ها متکدیانی دیده نشوند، می توان گفت توفیقی نداشته است.

قرارگاه اجتماعی توفیقی نداشته است ، درصد متکدیان خارجی هستند

وی در ادامه به بیان پرسشها قرارگاه آسیب های اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: یکی از پرسشها جدی این قرارگاه شناسایی فاقدان هویت است که در مسیر غربالگری و ساماندهی قرار می گیرند، البته زیاد افرادی که هویت آنان مشخص می شود اتباع ایرانی نیستند و با توجه به اینکه ضعف در قوانین راجع به اتباع نیز وجود دارد و دارای ضوابط خاص هست، در حقیقت محدودیت های قانونی در این مشاهده می شود.

محبوبی با اشاره به اینکه 30 درصد متکدیان اتباع خارجی هستند، گفت: قانون شهرداری ها در تعریف اقدام به تکدی گری می گوید؛ هنگامی که کالایی فروخته شود دیگر تکدی گری نیست در حالیکه می دانیم این کار گونه ای از تکدی گری هست. هنگامی که به زور کالایی به فروش می رسد، این نوعی تکدی گری هست. در حقیقت نمی توان به لحاظ قانونی با افرادی که بر سر چهارراه ها کالایی می فروشند، برخورد کرد لیکن آنها جرمی مرتکب نشده اند.

معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: قرارگاه‌های آسیب‌های اجتماعی راه‌اندازی و در حال فعالیت هستند ولی با پرسشها زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.&nbs

جمع آوری متکدیان بایستی در فرآیند اجتماعی حل شود

محبوبی ادامه داد:جمع آوری متکدیان بایستی در فرآیند اجتماعی حل شود. شاید بتوان به افرادی که در قالب باندهای شرکت یافته فعالیت می کنند، عنوان مجرم داد، ولی بایستی از افرادی که نیاز دارند نیز حمایت کرد. در حقیقت باید از طریق شرکت های مردم نهاد به آنان آموزش هایی داده شود تا این پرسشها از صحنه شهر پاک شود. بنابراین صرفا این نیست که افراد را جمع آوری کنیم.

طرح امنیت اخلاقی ناجا هنوز به صحن شورای اجتماعی وزارت کشور نرسیده است

قرارگاه اجتماعی توفیقی نداشته است ، درصد متکدیان خارجی هستند

معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای اجتماعی کشور همچنین در زمینه” شخصی نبودن فضای داخل خودروها” مصوباتی داشته است؟ اظهارکرد: مباحث حقوقی و قانونی مربوط به این عنوان کاملا روشن است و استدلال های ناجا بر پایه قوانین بوده و تفاسیر درستی از قانون شده است است.از طرفی یکی از مطالبات ما از ناجا ورود به این مساله و آوردن طرح امنیت اخلاقی به صحن شورای اجتماعی هست؛ سال گذشته که این طرح را دادند در همان وادی امر به شورای امنیت رفت و شورای امنیت تصمیم گرفت که تبعات اجتماعی طرح امنیت اخلاقی ناجا در صحن شورای اجتماعی آورده و بررسی شود. این طرح با تغییراتی در سال گذشته انجام و امسال نیز منتظریم به صحن شورا آورده شود.

به گفته وی، اصولا هر اقدامی که منجر به ایجاد تغییری در سطح جامعه شود باید در صحن شورای اجتماعی بررسی و جوانب آن سنجیده و بعد اجرایی شود.

معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: قرارگاه‌های آسیب‌های اجتماعی راه‌اندازی و در حال فعالیت هستند ولی با پرسشها زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.&nbs

محبوبی ادامه داد: امسال نیز ناجا در حال پیگیری این طرح است ولی این عنوان مطالبه شورای اجتماعی از ناجا هست. طرح امنیت اخلاقی باید از طریق ناجا پیگیری شود البته این طرح فرستاده شده است ولی تا کارهای کارشناسی آن در دبیرخانه شورا کامل نشود به صحن شورا برده نخواهد شد یعنی تا هنگامی که توافقاتی در دبیرخانه شورا وجود نداشته باشد به صحن شورای اجتماعی برده نمی شود، ضمن اینکه طرح اولیه امنیت اخلاقی ناجا بعد از بررسی نیاز به اصلاحاتی داشت.

محبوبی در خاتمه با اشاره به تهیه گزارش آسیب های اجتماعی و تقدیم آن به مقام معظم رهبری، اظهارکرد: گزارشی از آسیب های اجتماعی سال گذشته به مقام معظم رهبری تقدیم شد که تمام و کمال آن به وسیله شورای اجتماعی وزارت کشور تهیه شده است بود.امسال نیز قرار بود گزارش جدیدی در اردیبهشت ماه ارائه شود که چون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بودیم پیشنهاد شد که به تعویق بیفتد و اکنون منتظر استقرار دولت تازه و هماهنگی با دفتر مقام معظم رهبری هستیم لیکن ایشان شخصا پیگیر این عنوان هستند.

قرارگاه اجتماعی توفیقی نداشته است ، درصد متکدیان خارجی هستند

واژه های کلیدی: امنیت | اخلاقی | وزارت کشور | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs